We are cooking!

FUSHION 19

FUSHION 19

FUSHION 19
Av. s'Albufera 23, Playa de Muro

OPEN: from 13.00 - 17.00 and 18.00 - 00.00
Phone +34 971 894 259 // Web // Google maps
FYI: CHEF JOAN JOSEP GENESTAR // SUSHI CHEF TWAN